Informisanje o pravima
Međunarodna mreža
Djeca i mladi
Od samog osnivanja, posvetili smo se širenju lokalne i svjetske mreže za podršku našim ciljevima.
Smatramo da je kao i obrazovanje, informisanje o pravima svih ciljnih grupa kojima se bavimo, aktivnost koja daje najbolje dugoročne rezultate.
Dugoročni interesi mladih i djece, naročito djece bez roditelja, igraju ključnu ulogu u planiranju naših aktivnosti.
Naša misija je
Razvoj društvenih vrijednosti kod mladih
Postizanje rezultata može biti plod samo sveobuhvatnog i dugotrajnog angažmana koji u svom procesu razmatra sve elemente od najsitnijih do najkrupnijih. Razvoj društvenih vrijednosti ključni je temelj za razvoj zdravog pojedinca, jer ono što je korisno društvu - korisno je i pojedincu. U svom pristupu mi polazimo od pojedinca, radi postizanja rezultata na nivou društva.
Naša iskustva
Međunarodna mreža
Lokalna mreža
Naše udruženje je član nekoliko međunarodnih organizacija i mreža, a kroz svoje aktivnosti nastojimo angažovati i bosanskohercegovačku dijasporu.
U našoj ekipi okupljamo ljude iz raznih područja društvenog angažmana sa iskustvima u saradnji sa različitm partnerima, kao i raznovrsnim profilima učesnika u projektima.
 
 
U izgradnji lokalne mreže, težimo uključivanju stručnjaka, partnera u projektima kao i korisnika projekata sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine, kao i susjednih zemalja.
 
 
Pročitajte više
Pročitajte više
Pročitajte više