Projekti i aktivnosti
 1. Dom za sve
  Naš najznačajniji dugoročni projekat jeste obezbjeđivanje doma i obrazovanja za djecu bez roditelja koja po navršetku punoljetstva napuštaju svoje domove.
 2. Briga za ugrožene
  Društvo gdje jaki ne brinu za nejake, povlašteni za obespravljene, situirani za one koji su u potrebi - nema budućnost. Zbog toga, bavimo se izradom zakonskih prijedloga, pokretanjem akcija i projekata sa njima kao ciljnim grupama.
 3. Kultura
  Smatramo da je kultura najbolji osnov za spajanje različitog, obzirom da je različitost u parametrima kulture, najveći imetak koji može biti. U tom duhu, pokrećemo kulturne projekte koji promovišu i nagrađuju kulturno-umjetničko stvaralaštvo i očuvanje kulture.
 4. Izdavaštvo
  Jedan od naših statutarnih ciljeva jeste informisanje mladih i građana o građanskim, socijalnim i političkim pravima. U tu svrhu, kreiramo, štampamo i distribuiramo publikacije koje sadrže sabrane informacije o ovim i drugim pravima.
 5. Obrazovanje
  Stvaranjem međunarodne mreže nastojimo uvezati ostvarene stručnjake porijeklom iz BiH i perspektivne mlade talente te napraviti projekte akademske posjete ili privremenog boravka najboljih studenata kod najboljih stručnjaka radi povrata znanja u BiH.
 6. Kultura dijaloga
  Kultura dijaloga i interkulturalna razmjena, najbolje utječe na razumijevanje, solidarnost i odstranjivanje predrasuda. U tom duhu organizujemo projekte koji okupljaju, naročito mlade, ljude radi konstruktivnog i produktivnog dijaloga.